Tỉnh ủy: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020

Ngày 25-2, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Vụ địa phương thuộc Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành và Thường trực các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Năm 2020, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh, có chuyển biến tốt và đạt kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Công tác chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai nghiêm túc; lãnh đạo tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra thành công tốt đẹp; tiếp tục triển khai thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác sắp xếp, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị, địa phương được quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; công tác lãnh đạo phòng, chống tham nhũng được triển khai nghiêm túc. Bên cạnh đó, các tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ; điều hành của chính quyền các cấp đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Công tác vận động quần chúng và hoạt động của Mặt trận, đoàn thể tiếp tục chuyển biến tích cực, bám sát nhiệm vụ chính trị để tổ chức nhiều phong trào thi đua, góp phần thực hiện có kết quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị. Ảnh: V.M

Phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2020-2025, năm tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó còn có nhiều khó khăn, thách thức do tác động, ảnh hưởng của thời tiết, dịch COVID-19…

Để thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nói chung và nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng nói riêng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các cấp tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác xây dựng tổ chức đảng, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Thực hiện nghiêm túc các quyết định, quy định, kế hoạch của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng gắn với thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021. Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chủ động triển khai các nhóm giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí; tăng cường phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí để xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định. Tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của chính quyền; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp về phát triển KT-XH, đảm bảo thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết năm 2021; thực hiện tốt chương trình tổng thể cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển KT-XH, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giảm nghèo bền vững và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nhất là sau chú trọng đổi mới, sáng tạo trong việc xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, nghị quyết trong giai đoạn 2020-2025; tổ chức thực hiện quy chế làm việc gắn với khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; tăng cường đi cơ sở để chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
tặng Cờ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền 2016-2020. Ảnh: V.M 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng Cờ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 3 tập thể và đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho 4 tập thể đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền 2016-2020.