Tiếp tục thực hiện chương trình cho vay ưu đãi đối với hộ mới thoát nghèo

Ngày 21-1-2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21-7-2015 nhằm kéo dài thời hạn cho vay vốn tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo. Thực hiện quyết định trên, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương triển khai đến người dân trong tỉnh.

Theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ban hành trước đây, chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo sẽ kết thúc vào ngày 31-12-2020, với mức cho vay tối đa là 100 triệu đồng/hộ, lãi suất 8,25%/năm. Thời hạn cho vay do NHCSXH và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận dựa trên chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng, nhưng không quá 5 năm. Điểm mới của nội dung sửa đổi tại Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg, tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo đó là sẽ tiếp tục được triển khai từ ngày 30-3-2021 và thời hạn cho vay tối đa lên tới 10 năm, thay vì giải ngân đến hết 5 năm như quy định trước đây. Ông Lê Minh Lộc, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh, nhìn nhận: Hộ mới thoát nghèo đều là những đối tượng cần vốn để duy trì mở rộng sản xuất; tuy nhiên, đa số chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện để có thể tiếp cận vốn vay từ các Ngân hàng thương mại. Với việc điều chỉnh mức thời hạn cho vay như hiện nay là hết sức cần thiết, giúp nâng cao hiệu quả đầu tư cũng như khả năng trả nợ của hộ vay khi đến hạn, tránh tình trạng người dân tái nghèo trở lại.

Người dân làm thủ tục vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội. Ảnh: Phan Bình

Qua 5 năm thực hiện chương trình chính sách tín dụng cho hộ mới thoát nghèo đã nhanh chóng đi vào cuộc sống. Cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực triển khai thực hiện, giải ngân kịp thời vốn vay, tạo sự phấn khởi cho người dân. Đến hết năm 2020, doanh số cho vay toàn tỉnh đạt 1.101 tỷ đồng, với 35.623 lượt hộ mới thoát nghèo được vay vốn, chiếm 31% từ các chương trình cho vay, dư nợ bình quân 27 triệu đồng/hộ. Trong đó, tập trung vào lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt chiếm trên 84,5%; khai thác thuỷ sản 10%; dịch vụ buôn bán nhỏ 5,5%. Chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đã tạo động lực mạnh mẽ, bình quân tỉ lệ hộ nghèo giảm trên 2%/năm, tạo cơ hội ho nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững. Đơn cử như hộ chị Pôpô Liên, ở thôn Đá Liệt, xã Phước Kháng (Thuận Bắc), năm 2015, gia đình chị được tạo điều kiện vay vốn 20 triệu đồng từ chương trình dành cho hộ mới thoát nghèo, đầu tư phát triển chăn nuôi, nhờ chăm sóc tốt đàn vật nuôi phát triển nhanh; tới nay chị đã sở hữu 8 con bò, 3 con dê, 2 con heo đen sinh sản, mỗi năm cho thu nhập 70 triệu đồng.

Có thể nói, hoạt động chính sách đã khẳng định hiệu quả thiết thực và là điểm nhấn quan trọng trong công tác giảm nghèo. Nhằm đảm bảo thực hiện chủ trương thiết thực của Đảng, Nhà nước, trong thời gian tới, Chi nhánh NHCSXH tỉnh tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với địa phương, hội, đoàn thể nhận ủy thác rà soát nhu cầu vay vốn của những hộ mới thoát nghèo, tổ chức bình xét cho vay đúng đối tượng và kịp thời chuyển vốn đến người dân thụ hưởng; đồng thời, hướng dẫn hộ vay lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp, đưa nguồn vốn tín dụng phát huy hiệu quả cao nhất.