Sở Thông tin và Truyền thông: Triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 23-2, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng Sở TT&TT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, đặc biệt là các nhiệm vụ về phòng, chống COVID-19 và tham gia thực hiện các nhiệm vụ phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được thực hiện bài bản, hiệu quả, góp phần tích cực vào chương trình cải cách hành chính, xây dựng thành phố thông minh. Các doanh nghiệp ngành TT&TT hoạt động ổn định, phát triển theo đúng định hướng của tỉnh, của ngành, cơ bản tuân thủ quy định của pháp luật trong các lĩnh vực hoạt động; tổng doanh thu sản xuất, kinh doanh dịch vụ viễn thông trong toàn ngành ước đạt 742,67 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ. Hoạt động báo chí tiếp tục đi vào nền nếp và có hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị.

Năm 2021, Sở tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng quy trình ISO trong công tác quản lý nhà nước; hoàn thành kiến trúc ICT đô thị thông minh, xây dựng nền tảng tích hợp dữ liệu thành kho dữ liệu dùng chung; triển khai thiết lập nền tảng hạ tầng ICT và dữ liệu cho đô thị thông minh; phát triển hạ tầng bưu chính phục vụ cho phát triển thương mại điện tử và kinh tế số; tăng cường quản lý nhà nước về báo chí…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND ghi nhận, đánh giá cao những thành tích Sở TT&TT đã đạt được trong năm qua và nhấn mạnh năm 2021 là năm đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, toàn dân, toàn diện. Sở cần tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước ở tất cả các lĩnh vực của ngành TT&TT trên địa bàn tỉnh. Trong đó, cần sớm hoàn thành Đề án chuyển đổi số, cải thiện xếp hạng về chính quyền điện tử, chính quyền số; tăng cường công tác quản lý báo chí; nâng cao năng lực công tác thông tin đối ngoại, đổi mới công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng phù hợp hơn trong tình hình mới; kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm, kịp thời các tin nhắn rác, sim rác, thông tin xấu, sai sự thật trên mạng xã hội.