Bác Ái: Phấn đấu bảo đảm chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021

Năm 2021 huyện Bác Ái được Chủ tịch UBND tỉnh giao chỉ tiêu gọi 47 công dân nhập ngũ, trong đó giao cho các đơn vị quân đội 35 và giao cho Công an tỉnh 12 quân. Nhìn vào số lượng là không cao, song do các yếu tố khách quan, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm nay ở địa phương có nhiều khó khăn nhất định.

Cơ quan quân sự huyện đã nỗ lực, phát huy vai trò làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) huyện, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, triển khai nhiều biện pháp tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ đủ chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng.

Là người trực tiếp bám sát cơ sở trong suốt quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, Thiếu tá Chamaléa Tâm, Trợ lý Quân lực Ban CHQS huyện Bác Ái cho chúng tôi biết: Chỉ tiêu tỉnh giao 47 quân không phải là cao, song thực tế quá trình tuyển chọn, để đáp ứng số lượng và chất lượng theo yêu cầu không hề đơn giản. Do thực lực ít; nhiều thanh niên đi làm ăn xa, tình hình dịch bệnh về khám không kịp. Khó khăn nhất vẫn là tiêu chuẩn về trình độ học vấn và sức khỏe, trong đó phần lớn là tim mạch, huyết áp và chiều cao, cân nặng… làm cho tỷ lệ trúng tuyển không cao.

Để khắc phục những khó khăn trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ở Bác Ái, Trung tá Ka Tơr Tiếu, Phó Chỉ huy trưởng Động viện - Tuyển quân Ban CHQS huyện giãi bày: Cả hệ hệ thống chính trị ở địa phương đã vào cuộc, mỗi cấp đều thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ. Nhưng trước hết là tính tích cực, chủ động, trách nhiệm cao của cơ quan quân sự các cấp. Ban CHQS huyện đã phân công cán bộ đến từng xã, tuyên truyền, động viên, hướng dẫn, theo dõi, giúp đỡ, cùng tham gia giải quyết những vướng mắc nảy sinh từ cơ sở. Đăng ký, quản lý chặt chẽ từng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Cùng hội đồng khám tuyển tổ chức khám vét nhiều lần, bảo đảm tỷ lệ khám tuyển cao nhất so với thực lực…

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và triển khai đầy đủ, đồng bộ quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ với những biện pháp cụ thể, hiệu quả thiết thực, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ở Bác Ái được tiến hành chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng luật, đạt chất lượng. Với trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là HĐNVQS và cơ quan quân sự các cấp, Bác Ái đã tuyển chọn đủ chỉ tiêu thanh niên nhập ngũ, 100% đạt tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, trình độ học vấn và sức khỏe; đặc biệt là thái độ, trách nhiệm, tinh thần hăng hái của thanh niên. Trung tá Ka Tơr Tiếu cho biết thêm: Trong số 35 thanh niên giao cho các đơn vị quân đội, có 30 thanh niên giao cho Lữ đoàn Đặc công nước 5; 5 thanh niên giao cho Trung đoàn BB896, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong số thanh niên trúng tuyển năm nay, mặc dù không có đảng viên, đại học, nhưng hầu hết đều đạt tiêu chuẩn tốt về chính trị, trình độ học vấn và sức khỏe.

Đến nay, những khâu, những bước cuối cùng của công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ở Bác Ái đã hoàn tất. 100% thanh niên trúng tuyển đều phấn khởi, hồ hởi, xác định tốt nhiệm vụ, sẵn sàng để ngày 27-2 tới đây chính thức trở thành quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam; tạo khí thế, động lực, tinh thần lan tỏa về trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân ở địa phương.