Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh tháng 2-2021

Ngày 23-2, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị Thường trực HĐND tỉnh tháng 2- 2021. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Trong tháng 2, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và chương trình công tác đề ra. Tập trung chỉ đạo xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện chương trình giám sát, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; giám sát công tác phòng chống dịch COVID-19. Chuẩn bị các nội dung tổ chức kỳ họp HĐND cuối nhiệm kỳ 2016-2021, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Phối hợp kịp thời, chặt chẽ với UBND tỉnh giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp bảo đảm thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
chủ trì hội nghị Thường tực HĐND tỉnh tháng 2-2021.

Trong tháng 3, Thường trực HĐND tỉnh tập trung giám sát triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021. Tăng cường giám sát, phối hợp, đôn đốc công tác phòng, chống dịch COVID-19. Giám sát và thực hiện nhiệm vụ theo quy định liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Chỉ đạo hoàn thiện Đề án thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Chuẩn bị tốt nội dung, chương trình tổ chức phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 3-2021 và kỳ họp thứ 17 tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Tổ chức tiếp công dân, đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, kết quả đạt được của HĐND tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí lưu ý thời gian tới Thường trực và các Ban HĐND tỉnh cần xử lý nhanh chóng các công việc tồn đọng, nhất là các công việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 17 của HĐND tỉnh, dự kiến được tổ chức vào tháng 3; đặc biệt hoàn thiện các nghị quyết trình tại tờ trình, đề án, chủ trương đầu tư, công tác thông tin, truyền truyền... Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện Đề án thành lập Văn phòng ĐBQH và HĐND tỉnh, để khi văn phòng đi vào hoạt động bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, chất lượng. Ngoài ra, các Ban HĐND phối hợp với UBND tỉnh đôn đốc nhanh chóng giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 17.