Bác Ái: Tập huấn quy trình thực hiện trình ký văn bản điện tử và thao tác thực hiện ký số

Ngày 23- 2, huyện Bác Ái tổ chức Hội nghị tập huấn quy trình thực hiện trình ký văn bản điện tử và thao tác thực hiện ký số cho hơn 20 chuyên viên, lãnh đạo các phòng, ban.

Tại buổi tập huấn, các học viên được hướng dẫn sử dụng ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước với các nội dung như: Giới thiệu các văn bản pháp luật về chữ ký số, quy trình ký số và xử lý văn bản điện tử trên môi trường mạng; các bước cài đặt phần mềm chữ ký số trên máy tính, cách ký số trên văn bản word…

Tập huấn quy trình thực hiện trình ký văn bản điện tử và thao tác thực hiện ký số.

Lớp tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ, công chức trên địa bàn huyện hiểu rõ hơn về quy trình và cách sử dụng chữ ký số, chứng thực số trong việc trao đổi văn bản điện tử và các giao dịch điện tử trên môi trường mạng, góp phần tích cực trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính và phát triển Chính quyền điện tử.