Học sinh trên toàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 22-2

Ngày 19-2, UBND tỉnh đã có thông báo về việc đồng ý cho học sinh các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 22-2-2021 theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo (GĐ&ĐT).

UBND tỉnh giao Sở GĐ&ĐT chỉ đạo các cơ sở GĐ&ĐT chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho học sinh đi học trở lại và bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục an toàn tuyệt đối cho giáo viên và học sinh.