Hoạt động các sở, ngành, địa phương

* Theo báo cáo của UBND huyện Ninh Hải, đến nay diện tích đồng muối trong diêm dân khoảng trên 650 ha, trong đó có khoảng 60 ha muối trải bạt. Nhờ thời tiết thuận lợi, nên vụ muối trong năm 2020, toàn huyện đạt sản lượng gần 300.000 tấn. Hiện tại có 4 cơ sở sản xuất chế biến muối tinh và muối Iốt. Trong năm 2021, huyện tiếp tục áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất muối công nghiệp và muối trong diêm dân, phấn đấu đạt sản lượng khoảng 370.000 tấn.

Diêm dân Ninh Hải thu hoạch muối trải bạt đạt sản lượng cao. Ảnh: Văn Nỷ

* Theo báo cáo của UBND huyện Ninh Sơn, trong dịp Tết Tân Sửu 2021, toàn huyện tặng 5.685 suất quà Tết, với số tiền 1,368 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách, người có công, bảo trợ xã hội. Trong đó quà của Chủ tịch nước 431 suất, với số tiền 130.800.000 đồng; quà của Chủ tịch UBND tỉnh 845 suất, với số tiền 341.700.000đồng; quà hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội 2.304 suất, với số tiền 460.800.000 đồng; quà quỹ Đền ơn đáp nghĩa của huyện 38 suất, với số tiền 19.000.000 đồng; quà hộ nghèo 1.880 suất, với số tiền 376.000.000 đồng. Toàn huyện đã hoàn thành việc tiếp nhận và cấp phát 100.860 kg gạo cho 1.881 hộ/6.724 nhân khẩu thuộc diện hộ nghèo; tặng quà Tết cho quân nhân xuất ngũ 150 suất, với số tiền 30.000.000 đồng. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã vận động, tặng 8.277 suất quà cho 4.898 hộ nghèo và cận nghèo, với tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng.

* Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 30 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 23,1% số doanh nghiệp và tăng 4,2 lần số vốn đăng ký so với cùng kỳ; nâng tổng số doanh nghiệp trong tỉnh đến nay có 3.685 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký trên 70 ngàn tỷ đồng. Trong đó số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động 31 doanh nghiệp, tăng 72,2% so với cùng kỳ. Có 6 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh, tăng 90% so cùng kỳ; 14 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 2 lần so với cùng kỳ; số lao động đăng ký trong các doanh nghiệp thành lập mới 199 lao động, giảm 24,3% so cùng kỳ.