Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh” Triển khai hoạt động Quỹ Hỗ trợ phụ nữ năm 2021

Ngày 27-1, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Qũy hỗ trợ phụ nữ phát triển năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Với chính sách cho vay phù hợp, điều kiện vay vốn đơn giản, linh hoạt và phương thức hoàn trả hợp lý, trong năm qua Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh đã giải ngân nguồn vốn hơn 23 tỷ đồng tiến hành cho 3.478 lượt hội viên thuộc 226 nhóm tiết kiệm- tín dụng tại tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tính đến cuối năm 2018, vốn điều lệ của Quỹ 15,9 tỷ đồng, qua đó tạo điều kiện cho hàng ngàn lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể
có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý và cho vay tín dụng của Quỹ

Trong năm 2021, Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các thành viên vay, chấp hành tốt chính sách tín dụng, đồng thời phối hợp với các đơn vị tổ chức các lớp tập huấn giúp chị em nâng cao kiến thức áp dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh,… Phấn đấu cuối năm 2021, huy động vốn tăng 20%, tỷ lệ nợ xấu dưới 1%.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh đã tặng Giấy khen cho 31 tập thể, 68 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý và cho vay tín dụng của Quỹ.