Cục Thống kê tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 27-1, Cục Thống kê tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2020, Cục Thống kê tỉnh đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về hoạt động thống kê trên địa bàn; tổ chức các hoạt động thống kê theo chương trình công tác của Tổng cục Thống kê giao; cung cấp các thông tin KT-XH phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân đúng theo quy định. Theo đó, Cục đã thực hiện hàng chục cuộc điều tra thống kê định kỳ và đột xuất trên các lĩnh vực như: Cuộc điều tra nông nghiệp nông thôn, điều tra doanh nghiệp nhằm phục vụ tốt cho Cuộc tổng điều tra Kinh tế năm 2021; điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê, điều tra ảnh hưởng dịch COVID-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp… Công tác biên soạn và phổ biến thông tin thống kê được thực hiện đầy đủ theo kế hoạch đề ra; chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê, đặc biệt là việc thu thập thông tin các cuộc điều tra bằng việc sử dụng công cụ máy tính bảng, ứng dụng phiếu điện tử… Cục tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu để từng bước đổi mới công tác phân tích và dự báo tình hình kinh tế - xã hội.

 

Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả Cục Thống kê tỉnh đã đạt được trong năm qua. Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thống kê, đồng chí đề nghị, năm 2021, ngành Thống kê tỉnh cần chủ động kết nối và thích ứng nâng cao hiệu quả công tác thống kê, đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời và chất lượng; chủ động tham mưu cho tỉnh, các địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thu thập, xử lý số liệu; nâng cao chất lượng báo cáo, phân tích và dự báo thống kê; tăng cường phối hợp và chia sẻ, xử lý thông tin với các sở, ngành, địa phương; đồng thời nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê các cấp.

Dịp này, lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh trao Bằng khen của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020; Cục Thống kê tỉnh tặng Giấy khen cho nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ngành năm 2020.