Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với huyện Ninh Phước về tình hình hoạt động của các cơ sở giết mổ gia súc

Ngày 26-1, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với UBND huyện Ninh Phước về kết quả tuyên truyền, vận động, kiểm tra các cơ sở giết mổ gia súc trên địa bàn huyện. Dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

 Theo báo cáo của UBND huyện Ninh Phước, thời gian qua, huyện đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, tuyên truyền, vận động 16/21 cơ sở giết mổ gia súc nhỏ lẻ di dời vào cơ sở giết mổ Nhật Thành Food ở xã Phước Hậu là cơ sở đạt các quy chuẩn theo quy định pháp luật. Còn lại 5 cơ sở chưa tham gia vào giết mổ tập trung, đang được chính quyền địa phương tiếp tục vận động. Tại buổi làm việc, huyện Ninh Phước kiến nghị UBND tỉnh: quan tâm chỉ đạo, các sở, ngành Sớm thực hiện việc hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng nhà máy giết mổ tập trung cho Công ty giết mổ Nhật Thành Food theo quy định; phối hợp, hỗ trợ UBND huyện thực hiện các công việc liên quan đền kiểm tra, xử lý các cơ sở hoạt động giết mổ không đúng theo quy định.

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra khu vực xử lý nước thải bằng công nghệ vi sinh của Công ty.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của nhà đầu tư cơ sở giết mổ tập trung Nhật Thành Food đã đáp ứng kêu gọi đầu tư của tỉnh; đầu tư cơ sở đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Đồng thời chia sẻ khó khăn trong hoạt động ban đầu của cơ sở. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc thành lập cơ sở giết mổ tập trung là tuân thủ pháp luật về thú y, phù hợp với xu thế phát triển bền vững của ngành chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng. Vì vậy quyết tâm của tỉnh trong thời gian tới là tiến tới chấm dứt các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, không đảm bảo các tiêu chuẩn quy định của Luật Thú y. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở NN&PTNT phối hợp với các ngành liên quan và chính quyền địa phương phải quyết tâm vào cuộc một cách đồng bộ và có kế hoạch cụ thể để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các cơ sở giết mổ gia súc nhỏ lẻ chưa đủ điều kiện có lộ trình đưa vào cơ sở giết mổ tập trung Nhật Thành Food trước ngày 5-2-2021; đồng thời thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ vào tập trung cũng như hỗ trợ chính sách thu hút đầu tư đối với cơ sở Nhật Thành Food theo đúng quy định của tỉnh. Kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật đối với những cơ sở giết mổ chưa đảm bảo các yêu cầu vẫn cố tỉnh hoạt động trái quy định; các cơ cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức của người tiêu dùng, dần hình thành thói quen sử dụng các sản phẩm sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trước đó, Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra khu vực xử lý nước thải bằng công nghệ vi sinh của cơ sở giết mổ gia súc tập trung Nhật Thành Food.