Phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng 25-1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Thủ đô Hà Nội) đã tổ chức trọng thể phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dự phiên họp trù bị có 1.587 đại biểu đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước; các Mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ… tiêu biểu. Tham dự Đại hội XIII của Đảng còn có 16 đại biểu tỉnh Ninh Thuận do đồng chí Nguyễn Đức Thanh, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại phiên họp trù bị, Đại hội tiến hành thông qua thông qua Quy chế làm việc, Chương trình làm việc, Quy chế bầu cử và Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. Cũng tại phiên trù bị, các đại biểu tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. 

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu tỉnh Ninh Thuận dự Đại hội XIII của Đảng. 

Sáng mai (ngày 26-1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ chính thức khai mạc. Phóng viên Báo Ninh Thuận sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc phiên khai mạc và diễn biến các hoạt động tại Đại hội XIII của Đảng.