Các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào Lăng dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 25-1, trước giờ khai mạc phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và 1.587 đại biểu đã đặt hoa, vào Lăng dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm, trong đó có 16 đại biểu tỉnh Ninh Thuận dự Đại hội XIII của Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước vào Lăng dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong giây phút thiêng liêng, các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với lãnh tụ Hồ Chí Minh kính yêu của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người đã hiến dâng cả cuộc đời mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc và ấm no, hạnh phúc của Nhân dân. Người đã đặt nền tảng tư tưởng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đưa đất nước vững bước trên con đường đổi mới, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng đặt vòng hoa "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ" và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ để tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc…