Niềm tin và kỳ vọng hướng về Đại hội XIII của Đảng

LTS: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chính thức khai mạc. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đang rất quan tâm, theo dõi và đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội. Báo Ninh Thuận ghi lại những ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh bày tỏ sự tin tưởng vào thành công của Đại hội sẽ tạo khí thế, động lực mới, đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới.


Đồng chí Hoàng Thị Út Lan, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, cán bộ hưu trí phường Kinh Dinh (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm):

Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện trọng đại của đất nước, đang thu hút sự quan tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Hòa trong không khí phấn khởi ấy, tôi có một số suy nghĩ muốn gửi gắm đến Đại hội. Trước hết, theo nhận xét của tôi, Dự thảo Báo cáo Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình Đại hội XIII và chủ đề Đại hội về cơ bản đã bao quát những vấn đề quan trọng, cốt lõi của đất nước và của Đảng. Tôi đồng tình với đánh giá của Dự thảo Báo cáo Chính trị về những nỗ lực và thành tựu của đất nước trong nhiệm kỳ qua và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm tới.

Tuy nhiên từ thực tế nhiệm kỳ qua, điều tôi quan tâm nhất là công tác nhân sự của Đảng, một trong những nhân tố quan trọng quyết định thành công cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo tôi, cần phải có cán bộ có tâm, có tầm, có đạo đức, phải thật sự vì dân, lo cho dân, quyết liệt dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nếu có đông cán bộ gần dân, trọng dân như lời Bác dạy, sẽ tạo điều kiện biến chủ trương của Đảng thành lòng dân, nghĩa là thực hiện “ý Đảng, lòng dân”, đặt lợi ích Nhân dân lên trên hết. Vì vậy tôi mong Đại hội XIII sẽ bầu ra Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương gồm những đồng chí có tài, có đức, trong đó chú trọng về đức. Bên cạnh đó, Đại hội sẽ có những đổi mới mạnh mẽ, quyết sách quan trọng nhằm tạo nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng.

 

Nhạc sĩ Bá Lân, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Ninh Thuận:

Đội ngũ nhạc sĩ Việt Nam tại Ninh Thuận chúng tôi đặc biệt quan tâm theo dõi, toàn tâm, toàn ý hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội đánh dấu mốc son trong lịch sử phát triển của Đảng. Đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh Ninh Thuận luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong thời gian qua, đội ngũ nhạc sĩ tỉnh Ninh Thuận đã nỗ lực sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị nội dung nghệ thuật và tư tưởng chính trị phục vụ sự nghiệp xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững. Nhiều nhạc sĩ có tác phẩm đoạt giải thưởng cao do Hội Nhạc sĩ Việt Nam và các bộ, ngành trung ương và do tỉnh ta tổ chức. Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bản thân tôi và đội ngũ văn nghệ sĩ tâm đắc với nội dung định hướng phát triển văn hóa, văn nghệ của Đảng trong thời kỳ mới, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả của các loại hình văn hoá, văn nghệ. Triển khai đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Ninh Thuận tiếp tục vận động hội viên đoàn kết, sáng tác nhiều tác phẩm chất lượng cao, phản ánh chân thực, sinh động, sâu sắc cuộc sống mới trên quê hương Ninh Thuận và các vùng miền đất nước. Vận động hội viên đẩy mạnh sáng tác, quảng bá các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sáng tạo nhiều tác phẩm mới theo tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới.

 

Ông Hoàng Xuân Huệ, cán bộ hưu trí khu phố 8, phường Thanh Sơn (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm):

Trong những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, có 2 thành tựu mà tôi thực sự tâm đắc nhiệm kỳ qua đó là Đảng đã lãnh chỉ đạo hiệu quả, quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19 và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, củng cố niềm tin vững chắc đối với Nhân dân.

Tôi tin tưởng trong nhiệm kỳ tới, Đảng tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đề ra chủ trương, đường lối đưa đất nước ngày một phát triển, bảo đảm ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống của Nhân dân. Đặc biệt cần quyết liệt hơn nữa trong đấu tranh chống tham nhũng; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực; xây dựng Đảng, tổ chức chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh hơn nữa Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo niềm tin tưởng tuyệt đối, phát huy tinh thần khối đại đoàn kết dân tộc. Ngoài ra, tiếp tục các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, quản lý nhà nước và có nhiều chiến lược đẩy mạnh hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực. Quan tâm đến an sinh xã hội, đề ra các chính sách ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội, công tác giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, trình độ dân trí cho người dân những địa phương vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước rút ngắn khoảng cách, chênh lệch kinh tế, đời sống giữa các vùng miền.

 

Cả sư Hán Văn Dậu, Phó Chủ tịch Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn:

Đồng bào dân tộc Chăm tỉnh Ninh Thuận luôn quan tâm theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc Chăm. Chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng đã tạo sức mạnh cho đồng bào các dân tộc đoàn kết xây dựng nông thôn mới giàu đẹp. Tất cả các làng Chăm đều có hệ thống điện, đường, trường, trạm do Nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng, góp phần làm cho diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc, trình độ dân trí ngày càng nâng cao. Nhiều con em đồng bào Chăm có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân tích cực phục vụ quê hương, đất nước giàu đẹp. Chúng tôi tin tưởng Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ đề ra những chủ trương đổi mới lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh. Đại hội bầu chọn những đại biểu đủ tài, đủ đức vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, lãnh đạo đất nước ổn định về chính trị, giàu mạnh về kinh tế, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Với vai trò chức sắc tôn giáo Bàlamlôn và người cao tuổi, tôi vận động đồng bào dân tộc Chăm trên địa bàn tỉnh chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

Đồng chí Jaghe Thị Lệ, Bí thư Chi bộ thôn Tà Dương:

Cán bộ, đảng viên, đồng bào Raglai thôn Tà Dương, xã Phước Thái (Ninh Phước) quan tâm hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Chúng tôi vui mừng nhận thấy quan điểm lãnh đạo của Đảng ta trong nhiệm kỳ có chính sách đầu tư đặc thù cho vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội trong giáo dục và đào tạo. Một trong những thành tựu quan trọng của Đảng ta trong nhiệm kỳ qua là lãnh đạo Nhân dân thực hiện có hiệu quả công cuộc xóa đói, giảm nghèo nhanh, bền vững. Toàn thôn Tà Dương hiện có 163 hộ, với 633 nhân khẩu là đồng bào Raglai, đời sống bà con ngày càng phát triển no ấm. Con em chúng tôi được đến trường học tập ngày càng đông, dân trí được nâng cao. Từ kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chúng tôi tin rằng đời sống đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát triển vươn lên tiến kịp vùng xuôi. Với trách nhiệm Bí thư chi bộ thôn Tà Dương hiện có 11 đảng viên, tôi sẽ triển khai đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống; lãnh đạo đồng bào Raglai địa phương đoàn kết vươn lên xây dựng đời sống nông thôn miền núi phát triển nhanh, bền vững.