Huyện ủy Ninh Hải: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020

Ngày 22-1, Huyện ủy Ninh Hải tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020 công tác xây dựng Đảng của Huyện ủy Ninh Hải đã có những chuyển biến tích cực, góp phần tạo nền tảng, động lực quan trong để Đảng bộ và Nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đề ra. Kết quả có 13/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 13,3%; cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng nông, lâm, thuỷ sản, tăng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ. Đảng bộ huyện đã kết nạp được 115 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên hiện nay lên 2.138 đồng chí…

Lãnh đạo huyện ủy Ninh Hải trao giấy khen cho các tâp thể đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2020.

Ban Thường vụ Huyện uỷ xác định các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021: Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ; đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và thực hiện tốt công tác cán bộ, nâng sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; tiếp tục làm tốt công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản lý của chính quyền các cấp; đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Hải đã trao Giấy khen cho 4 tập thể đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2020.