Bế mạc khóa học giáo dục quốc phòng và an ninh sinh viên khóa 20

Ngày 22-1, Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận bế mạc khóa học giáo dục quốc phòng và an ninh sinh viên khóa 20. Lớp học do Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận phối hợp Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh (Trường Đại học Nha Trang) tổ chức.

Sau 2 tuần học tập, huấn luyện, 353 sinh viên hệ cao đẳng và 450 học viên hệ trung cấp Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận được tiếp thu 10 nội dung thuộc học phần lý thuyết về các kiến thức an ninh, quốc phòng và 3 nội dung thuộc học phần thực hành, gồm: Điều lệnh tập trung, điều lệnh đội ngũ đơn vị; giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh và kỹ thuật sử dụng; cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh và chuyển thương. Kết thúc khóa học, về học phần lý thuyết: 95% học viên đạt yêu cầu, trong đó có 55% xếp loại khá, giỏi. Về học phần thực hành: 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó 70% xếp loại khá, giỏi. Kết quả toàn đơn vị xếp loại khá.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận tặng quà cho 5 học viên đạt thành tích cao nhất khóa học.

Tại lễ bế mạc, Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh tặng 5 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho 5 sinh viên vượt khó học giỏi và 5 phần quà cho 5 học viên đạt thành tích cao nhất khóa học.