Công đoàn Các khu công nghiệp triển khai nhiệm vụ năm 2021

 Ngày 21-1, Công đoàn Các khu công nghiệp (CĐCKCN) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, CĐCKCN đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác công đoàn. Nhiệm vụ chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động, nhất là công nhân, lao động khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 được kịp thời, đúng đối tượng. Các hoạt động xã hội, nhân đạo của công đoàn duy trì thường xuyên. Công tác giáo dục, tuyên truyền, phát triển đoàn viên và các phong trào thi đua được quan tâm đẩy mạnh. Phong trào thi đua ”Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, gắn với “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được triển khai sâu rộng, thu hút gần 2400 chị tham gia.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao bằng khen cho các tập thể xuất sắc.

Năm 2021, CĐCKCN hướng mọi hoạt động về cơ sở nâng cao chất lượng hoạt động; tăng cường các giải pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Chủ động phối hợp các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp, đặc biệt tiếp tục thực hiện chủ trương của LĐLĐ tỉnh về huy động nguồn lực để xét, hỗ trợ công nhân, lao động có khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 4b/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn về “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động trong tình hình mới”, phong trào ”Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.