Ninh Phước: Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự 2 cấp

Ngày 19-1, UBND huyện Ninh Phước tổ chức họp Hội đồng nghĩa vụ Quân sự (NVQS) 2 cấp huyện, xã nhằm chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2021.

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được Hội đồng NVQS 2 cấp huyện, xã triển khai thực hiện nghiêm túc. Đến nay, công tác phát lệnh gọi khám, khám sức khỏe và thâm nhập “2 gặp, 4 biết” được thực hiện đúng quy định, qua đó, tuyển chọn được 284 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ; hoàn thiện hồ sơ công dân trúng tuyển NVQS để chốt quân số cho các đơn vị nhận quân.

Toàn cảnh Ninh Phước Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự 2 cấp.

Để công tác tuyển quân năm 2021 đảm bảo chất lượng, UBND huyện chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền Luật NVQS, chính sách hậu phương quân đội; quan tâm, thăm hỏi động viên kịp thời các gia đình có con em trúng tuyển an tâm, hăng hái sẵn sàng lên đường nhập ngũ.