Ninh Phước: Triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng đảng năm 2021

Ngày 19-1, Huyện ủy Ninh Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Trong năm qua, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở Ninh Phước được chú trọng đẩy mạnh và đạt kết quả tích cực. Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả. Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) được nâng lên, chất lượng và nội dung sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến khá rõ nét, công tác tổ chức cán bộ (CB) thực hiện tốt; công tác dân vận và kiểm tra, giám sát của Đảng được triển khai thực hiện hiệu quả; chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị được nâng cao. Qua đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên (ĐV) năm 2020, có 8 TCCSĐ đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” (chiếm 18,6%), 30 TCCSĐ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” (chiếm 69,77%) và 2.020 ĐV (chiếm 92,34%) hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 249 ĐV (chiếm 11,34%) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Toàn Đảng bộ huyện kết nạp được 101 ĐV mới, vượt 1% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Lãnh đạo huyện ủy Ninh Phước tặng giấy khen cho TCCSĐ và ĐV.

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị năm 2021, Huyện ủy Ninh Phước đề ra chỉ tiêu Đảng bộ huyện “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; có 80% TCCSĐ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, trong đó có 20% TCCSĐ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 80% trở lên ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ và kết nạp 100 ĐV mới. Theo đó Huyện ủy tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng Đảng. Trọng tâm là tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ CB, ĐV; nhân rộng và triển khai các mô hình “Dân vận khéo”, phong trào thi đua trên các lĩnh vực; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và ĐV, giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo ĐV.

Dịp này, Ban Thường vụ huyện ủy Ninh Phước tặng giấy khen cho 8 TCCSĐ đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2020; 2 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” 5 năm liền (2016-2020) và 1 ĐV đạt tiêu chuẩn “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2016-2020).