Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Tập huấn nghiệp vụ cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn năm 2021

Ngày 18-1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tập huấn cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn năm 2021 cho 130 đồng chí là chính trị viên, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự 65 xã, phường, thị trấn.

Trong 7 ngày, lớp tập huấn được hoc tập các nội dung cơ bản về Luật Dân quân tự vệ, Dự bị động viên; chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; xây dựng và hoạt động của xã, phường, thị trấn trong khu vực phòng thủ; nội dung, phương pháp làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quốc phòng, quân sự địa phương và phòng thủ dân sự; huấn luyện điều lệnh đội ngũ; tổ chức phương pháp huấn luyện chiến thuật trung đội DQTV, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã…

Bộ CHQS tỉnh khai mạc tập huấn nghiệp vụ cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn năm 2021.