UBND tỉnh: Họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư

Ngày 16-1, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện và công tác tổ chức kêu gọi đầu tư các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Long Biên, Phan Tấn Cảnh, Lê Huyền; cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Theo danh mục khu vực phát triển đô thị đã được phê duyệt, toàn tỉnh có 17 khu vực, với 61 vị trí phát triển khu dân cư, khu đô thị; tập trung chủ yếu ở Tp. Phan Rang-Tháp Chàm với 9 khu vực, 41 vị trí trí; huyện Ninh Hải với 4 khu vực, 8 vị trí. Toàn tỉnh có 3 dự án đã hoàn thành và đang trong giai đoạn thực hiện, 6 dự án đang chuẩn bị tổ chức đấu thầu, 4 dự án đang tập trung thu hút đầu tư.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các sở, ngành, địa phương đã báo cáo tổng quan tình hình thực hiện công tác tổ chức kêu gọi đầu tư các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh thời gian qua; tình hình triển khai các thủ tục, các khó khăn vướng mắc đối với các dự án đang triển khai, các dự án đang chuẩn bị kêu gọi đầu tư. Qua ý kiến của các sở, ngành, địa phương, việc thực hiện các dự án khu dân cư, khu đô thị đang gặp một số khó khăn, chủ yếu là công tác giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch và thủ tục lập hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; một số dự án hiện chưa có nhà đầu tư quan tâm.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành cần rà soát toàn diện các vấn đề về khu đô thị, có đánh giá thực trạng, tình hình, kết quả thực hiện, những công việc cần tập trung tháo gỡ đối với từng dự án trong thời gian tới, nhất là các dự án đang triển khai. Quá trình thực hiện có sự phân cấp cụ thể theo quy mô dự án; có phương án tạo nguồn quỹ để chủ động trong giải phóng mặt bằng, đảm bảo quỹ đất sạch thu hút đầu tư. Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các dự án theo quy định, tập trung vào các dự án đã đầy đủ điều kiện triển khai. Những dự án còn lại, cần có lộ trình phù hợp, thủ tục chặt chẽ, có phương án phân kỳ để thực hiện một cách thuận lợi. Chú trọng quan tâm xử lý đối với diện tích đất lúa, việc đặt tên các dự án và kiện toàn tổ giúp việc. Mặt khác, cần quản lý tốt hiện trạng đất đai, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, vi phạm trật tự xây dựng trên đất thuộc quy hoạch dự án. Trong quá trình thực hiện cần sớm xây dựng quy trình, có kế hoạch chi tiết, phân công, phân nhiệm cụ thể từng sở, ngành, đơn vị để phấn đấu sớm khởi công thực hiện các dự án trong năm 2021.