Trường THPT Chu Văn An: Sơ kết học kỳ I, năm học 2020 – 2021

Ngày 16-1, Trường THPT Chu Văn An tổ chức Lễ Sơ kết học kỳ I, năm học 2020 – 2021.

Trong học kỳ vừa qua, Hội đồng sư phạm nhà trường đã thực hiện tốt các cuộc vận động do ngành GD&ĐT phát động góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Kết thúc học kỳ I, trường THPT Chu Văn An có 818 học sinh xếp loại học tập khá, giỏi, chiếm tỷ lệ 40,72%; trong đó, có 763 học sinh khá, 55 học sinh giỏi. Về mặt hạnh kiểm, toàn trường có 1.944 học sinh đạt hạnh kiểm khá, giỏi, chiếm tỷ lệ 96,8%.

Ban giám hiệu trường THPT Chu Văn An trao giấy khen cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu năm học 2020 – 2021, trường THPT Chu Văn An tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”…