Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ an toàn sân bay Phan Rang năm 2020

Ngày 15-1, tại Trung đoàn Không quân 937, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn sân bay Phan Rang chủ trì Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ an toàn sân bay Phan Rang năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Năm 2020, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn sân bay Phan Rang; của Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 370 và cơ quan nghiệp vụ cấp trên, Trung đoàn Không quân 937 đã làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền đến cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân vùng giáp ranh sân bay chấp hành nghiêm quy chế bảo vệ an toàn sân bay, duy trì có hiệu quả nền nếp giao ban, thông báo tình hình an ninh chính trị địa bàn, đơn vị, tăng cường công tác phòng gian bảo mật, công tác phòng thủ sân bay, công tác tổ chức thực hiện quy chế, giải quyết kịp thời những vụ việc xảy ra… Nhờ đó, công tác bảo vệ an toàn sân bay cơ bản đạt được nội dung, yêu cầu đề ra, tình hình chính trị nội bộ đơn vị được giữ vững, vành đai sân bay an toàn, mối quan hệ đoàn kết quân - dân luôn được củng cố, đơn vị an toàn, địa bàn an toàn.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chứng kiến ký kết giao ước trong công tác bảo vệ
an toàn sân bay Phan Rang giữa Trung đoàn Không quân 937 với các đơn vị, địa phương liên quan.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trung đoàn Không quân 937 chú trọng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, quy chế bảo vệ an toàn sân bay Phan Rang đến mọi cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân địa phương. Chủ động phát huy, đẩy mạnh hơn nữa phong trào quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, duy trì có nền nếp công tác giao ban nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng chính trị, hình sự… ngăn chặn có hiệu quả tình trạng xâm nhập sân bay trái phép, gây mất an ninh trật tự, đặc biệt là trong các dịp lễ, tết, sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, đất nước. Tăng cường các hoạt động công tác dân vận bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, nâng cao hiệu quả tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phòng chống khắc phục thiên tai, thảm họa, cứu nạn, cứu hộ, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân; tích cực củng cố hành lang pháp lý vành đai sân bay, hoàn thiện biển báo, biểm cấm trong khu vực bảo vệ, xử lý kiên quyết đối với các đối tượng vi phạm... góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Dịp này, Trung đoàn Không quân 937 đã thông qua Quy chế phối hợp và ký kết giao ước trong công tác bảo vệ an toàn sân bay Phan Rang năm 2021 với các đơn vị, địa phương liên quan; UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an toàn sân bay Phan Rang năm 2020.