Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 15-1, Ban Đại diện Hội đồng quản trị (BĐD-HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ quý IV, đánh giá kết quả hoạt động tín dụng trong năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BĐD-HĐQT NHCSXH tỉnh chủ trì phiên họp.

Trong năm 2020, với sự chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của BĐD-HĐQT NHCSXH các cấp, quyết tâm cao của NHCSXH tỉnh, tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác và sự phối hợp của các sở, ngành đã thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tín dụng chính sách xã hội được giao. Trong năm, tổng nguồn vốn cân đối từ trung ương, vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân và vốn nhận ủy thác của địa phương đạt 2.338 tỷ đồng, tăng 159 tỷ đồng so với năm 2019; doanh số cho vay đạt 701 tỷ đồng, với hơn 19.700 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, nâng tổng vốn vay thông qua 15 chương trình đến nay đạt 2.333 tỷ đồng, với hơn 75.400 hộ còn dư nợ. Ngoài thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, chi nhánh còn tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, giảm nợ quá hạn xuống còn 5,1 tỷ đồng, giảm 768 triệu đồng so với đầu năm. Chất lượng hoạt động tại điểm giao dịch xã, Tổ tiết kiệm và vay vốn được nâng cao. Qua đó, góp phần giúp 2.729 hộ thoát nghèo và 3.693 hộ thoát khỏi diện cận nghèo.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Triển khai nhiệm vụ năm 2021, NHCSXH tỉnh tiếp tục bám sát mục tiêu chỉ đạo của HĐQT, Tổng Giám đốc NHCSXH, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phấn đấu tăng trưởng tín dụng trong năm đạt từ 8-10%, hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng dư nợ được giao; tăng tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn bình quân toàn tỉnh đạt trên 90%, có 100% xã, phường, thị trấn xếp loại chất lượng tín dụng đạt từ khá trở lên, số hộ vay tham gia gửi tiền tiết kiệm đạt trên 98%...

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động tín dụng của NHCSXH tỉnh trong năm qua. Đồng chí đề nghị BĐD-HĐQT các cấp, sở, ngành, địa phương tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; làm tốt công tác tham mưu, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 67-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tập trung làm tốt công tác huy động vốn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đủ điều kiện, có nhu cầu đều được vay vốn; thường xuyên củng cố, kiện toàn hệ thống Tổ tiết kiệm và vay vốn, hội, đoàn thể nhận ủy thác, nâng cao hoạt động điểm giao dịch xã. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động vay vốn; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, chấp hành nghiêm túc việc trả nợ gốc và lãi theo quy định.