Thuận Nam: Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ huy Quân sự với các tổ chức chính trị - xã hội huyện

Ngày 15- 1, Huyện Thuận Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) với các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) huyện, giai đoạn 2016- 2020.

Trong 5 năm qua, Ban CHQS huyện cùng với các tổ chức CT-XH phối hợp tổ chức 650 đợt tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Nghĩa vụ quân sự, thu hút 42.000 lượt người tham gia; vận động thanh niên lên đường nhập ngũ hàng năm đạt 100%; tổ chức 5 đợt dạy nghề cho 625 quân nhân xuất ngũ; sữa chửa, xây dựng 3 nhà tình nghĩa, với số tiền 240 triệu đồng, 2 nhà đồng đội; thực hiện lập hồ sơ, mộ chí, khảo sát và tìm kiếm, cất bốc quy tập, di dời 16 mộ liệt sỹ; hỗ trợ 5 cặp bò cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng hàng ngàn suất quà cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện...

UBND huyện Thuận Nam tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác
phối hợp giữa Ban CHQS với các tổ chức CT-XH giai đoạn 2016- 2020.

Thời gian tới, Ban CHQS huyện tiếp tục phối hợp với các tổ chức CT-XH tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng nông thôn mới, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các tầng lớp nhân dân; thực hiện có hiệu quả các chính sách quân đội và hậu phương quân đội...Dịp này, UBND huyện Thuận Nam tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp giữa Ban CHQS với các tổ chức CT-XH giai đoạn 2016- 2020.