Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước: Triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 15-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Theo báo cáo năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với công tác giảm nghèo bền vững. Phối hợp vận động nông dân thực hiện vùng chuyên canh lúa theo mô hình “1 phải, 5 giảm” gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với diện tích 1.637 ha. Xây dựng mô hình “Khu dân cư tự quản giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”. Thực hiện tốt phong trào “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiêu dùng hàng Việt Nam”. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư có có 59/66 thôn, khu phố đạt danh hiệu thôn văn hóa; 89,5% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 8/8 xã và huyện đạt tiêu chí nông thôn mới. Vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 473 triệu đồng, đạt 105% kế hoach; hỗ trợ 350 triệu đồng xây dựng mới 7 căn nhà Đại đoàn kết cải thiện đời sống cho các hộ nghèo. Hỗ trợ 110 triệu đồng cho 11 hộ nghèo, cận nghèo xã An Hải trồng măng tây xanh có thu nhập cao. …

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc năm 2020.

 

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2021: Tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội và triển khai học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham gia và giám sát cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do cấp trên phát động. Nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ huyện đến cơ sở đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ mới.

Nhân dip này, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 1 cá nhân và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 8 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2020.