Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Phước Bình

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án du lịch (DL) sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Phước Bình (Bác Ái).

Theo Đề án, dựa vào tiềm năng, lợi thế sẵn có của Vườn quốc gia Phước Bình sẽ hình thành, phát triển 8 sản phẩm DL, gồm: DL khám phá thiên nhiên; DL trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, tập quán canh tác nông nghiệp, đánh bắt cá... của đồng bào dân tộc Raglai; DL về nguồn, tham quan di tích lịch sử trận địa đá Pinăng Tắc; DL trải nghiệm tham quan trang trại nuôi và nhân giống bò tót lai F1; DL giải trí thể thao; DL lưu trú, nghỉ dưỡng với hệ thống phòng nghỉ liên kết và biệt lập mang kiến trúc truyền thống địa phương kết hợp với hiện đại; DL tĩnh dưỡng, chữa bệnh bằng các loài thảo dược tự nhiên có tại Vườn quốc gia Phước Bình, thiền, yoga; DL thực nghiệm hiện trường, nghiên cứu khoa học, hội nghị, hội thảo. Ngoài ra, tại đây cũng sẽ phát triển các tuyến, điểm du lịch sinh thái và các điểm cho thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ DL, nghỉ dưỡng, giải trí...

Đề án có tổng vốn đầu tư cho một số hạn mục chủ yếu là 998 tỷ đồng; trong đó, vốn đầu tư DL sinh thái do Ban Quản lý Vườn quốc gia Phước Bình tự thực hiện là 98 tỷ đồng và vốn đầu tư DL sinh thái từ các tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng là 900 tỷ đồng. Thời gian thực hiện Đề án trong giai đoạn 2020-2030.