Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 15-1, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đồng chí Nguyễn Tiến Đức, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã đến dự.

Năm 2020, VKSND 2 cấp trong tỉnh đã tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt phương châm của ngành: “Đoàn kết, đổi mới-Trách nhiệm, kỷ cương-Thực chất, hiệu quả”; bám sát công việc, chỉ đạo nghiệp vụ chặt chẽ, nắm bắt kịp thời và giải quyết tốt các vấn đề phát sinh trong hoạt động kiểm sát. Nổi bật, VKSND tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và VKSND cấp huyện triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 96/2019/QH14 ngày 27-11-2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp được nâng cao; trách nhiệm công tố của VKSND trong các giai đoạn tố tụng được chú trọng, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án;...

Đồng chí Nguyễn Tiến Đức, UVTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đến dự và phát biểu tại hội nghị. Ảnh: D.My

Triển khai nhiệm vụ năm 2021, VKSND 2 cấp trong tỉnh tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Nhà nước về công tác tư pháp, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Trong đó chú trọng nâng cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng và oan, sai. Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của VKSND trong kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự, các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính; nâng cao hiệu quả kiểm sát tạm giữ, tạm giam, kiểm sát thi hành án và kiểm sát khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2021; tăng cường công tác xây dựng ngành gắn với công tác xây dựng Đảng; tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiểm sát năm 2021 đã đề ra.