Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh tháng 1-2021

Ngày 15-1, đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh tháng 1-2021. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan.

Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến đóng góp đối với Nghị quyết về Chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2021; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các ban HĐND tỉnh năm 2021; Kế hoạch nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 của Thường trực và các ban HĐND tỉnh; dự kiến nội chung, chương trình kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Khóa X (kỳ họp cuối nhiệm kỳ 2016-2021).

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo đó, HĐND tỉnh đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2021: Tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh theo đúng quy định pháp luật; duy trình và nâng cao chất lượng nội dung tổ chức các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh bảo đảm đúng quy định; tăng cường tuyên truyền, phổ biến và đôn đốc triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành, đạt hiệu quả, kết quả cao nhất; tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát, nhất là giám sát chuyên đề; đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức tiếp công dân, tiếp xúc cử tri. Phối hợp, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Đối với Chương trình kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Khóa X, dự kiến được tổ chức trong 2 ngày 18 và 19-3. Kỳ họp sẽ thông qua 16 nghị quyết liên quan đến triển khai thực hiện các công trình, dự án và các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý công tác giám sát thường xuyên trong thời gian tới phải bảo đảm 3 nội dung chính: Việc tổ chức tổng kết hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016-2021; đôn đốc phối hợp tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công; đôn đốc UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan thực hiện các chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với kỳ họp lần thứ 17, HĐND tỉnh khóa X, đồng chí đề nghị UBND tỉnh rà soát các nghị quyết đã hết hiệu lực; đồng thời chỉ đạo các sở, ngành chuẩn bị tốt các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh cho ý kiến bảo đảm kịp thời, hiệu quả, theo đúng quy định và kế hoạch đề ra.