Ban Dận vận Tỉnh ủy: Triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 14-1, Ban Dận vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự còn có đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Năm 2020, công tác dân vận trong tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Năm “Dân vận khéo”, tăng cường nắm tình hình trong các tầng lớp Nhân dân, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền các cấp. Hệ thống dân vận phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận; tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh… góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Năm 2021, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng về công tác dân vận, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đi vào cuộc sống. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Dân vận khéo” thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác dân vận của tỉnh trong thời gian qua; yêu cầu trong thời gian tới, ngành Dân vận của tỉnh cần phát huy cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục những khó khăn, hạn chế, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2021. Đồng chí lưu ý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cần bám sát nghị quyết, lãnh đạo của Tỉnh ủy, nắm chắc tình hình. Đặc biệt, năm 2021 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh; ngoài ra, còn có nhiều công trình, dự án trọng điểm mà tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện, nhằm tạo đột phá, động lực phát triển cho các năm tiếp theo. Do đó, yêu cầu ngành Dân vận các cấp tập trung tuyên truyền, vận động, khuyến khích các tầng lớp Nhân dân phát huy khối đại đoàn kết, vai trò giám sát, phản biện xã hội, tạo sự đồng thuận thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh mà tỉnh đã đề ra.