Huyện uỷ Ninh Sơn: Triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2021

Ngày 14-1, Huyện ủy Ninh Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Trong năm 2020, Huyện ủy Ninh Sơn đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều kết quả tích cực. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kết nạp mới 75 đảng viên, đạt 101% chỉ tiêu, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 1.796 đồng chí.

Huyện ủy Ninh Sơn triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2021.

Năm 2021, Huyện ủy Ninh Sơn tập trung lãnh đạo triển khai tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; năng lực quản lý, điều hành bộ máy chính quyền; đẩy mạnh cải cánh hành chính…

Nhân dịp này, Huyện ủy Ninh Sơn tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2020.