LĐLĐ Ninh Sơn: Triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 13-1, LĐLĐ huyện Ninh Sơn tổ chức tổng kết phong trào CNVNLĐ, hoạt động Công đoàn năm 2020, sơ kết hội nghị giữa nhiệm kỳ (2018-2023) và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, LĐLĐ huyện Ninh Sơn làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho CNVNLĐ. Trong đó, quan tâm công tác tuyên truyền giáo dục xây dựng đội ngũ CNVNLĐ vững mạnh toàn diện. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 thực hiện nghiêm túc và quyết liệt theo chỉ đạo của Huyện ủy UBND huyện và Công đoàn cấp trên, nhằm hạn chế nguy cơ xâm nhập của dịch bệnh; 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị CBCCVC và có 9/9 công đoàn cơ sở (CĐCS) doanh nghiệp mở hội nghị người lao động và ký thỏa ước lao động tập thể. Cuối năm có 68/71 CĐCS đạt hoàn thành tốt nhiệm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

LĐLĐ huyện Ninh Sơn tặng giấy khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2020..

Nhiệm vụ năm 2021, toàn huyện phấn đấu 95% CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đơn vị yếu kém. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào 2 giỏi “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” thu hút nhiều đoàn viên tham gia. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Công đoàn; chỉ đạo các CĐCS trực thuộc thực hiện tốt phong trào thi đua: Lao động giỏi, lao động sáng tạo, đóng góp sáng kiến, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội. Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN”; xây dựng môi trường “Không khói thuốc lá”.. Phấn đấu cuối năm 2021, Công đoàn huyện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH ở địa phương.

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện tặng cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể và các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2020.