Thanh tra an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Ngày 13-1, Đoàn thanh tra liên ngành do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm trưởng đoàn tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với 15 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trong ngày đầu thanh tra, Đoàn đã làm việc với Cơ sở sản xuất nước mắm Bé Bầu và Trần Văn Hưởng tại xã Cà Ná (Thuận Nam). Tại đây, Đoàn tập trung thanh tra các nội dung: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản an toàn; việc đáp ứng kiến thức về an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; việc sử dụng phụ gia thực phẩm, hoá chất, chất hỗ trợ chế biến trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hạn sử dụng, ghi nhãn sản phẩm; điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm khác của cơ sở. Đoàn cũng đã niêm phong lấy mẫu để kiểm tra về chất lượng an toàn thực phẩm khi cần thiết.

Cán bộ Đoàn kiểm tra liên ngành thanh tra tại Cơ sở nước mắm Trần Văn Hưởng.

Từ nay đến ngày 21- 1, Đoàn tiếp tục làm việc với 13 cở sở sản xuất kinh thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn tỉnh.