Nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an trong năm 2021

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, vừa qua công an các đơn vị, địa phương đồng loạt tổ chức triển khai nhiệm vụ trong năm 2021.

Qua đánh giá của Giám đốc Công an tỉnh, năm qua, công an các đơn vị, địa phương đã nỗ lực đoàn kết, vượt qua khó khăn, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết của Đảng ủy và Chương tình công tác của Công an tỉnh; chủ động xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp, phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn; tập trung đấu tranh mạnh mẽ với luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID - 19; triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng, chống tội phạm, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm ANCT và giữ gìn TTATXH ở địa phương.

Xác định nhiệm vụ năm 2021, là năm thứ nhất thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, trong bối cảnh dịch COVID - 19 tiếp tục diễn biến khó lường; các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước trên nhiều lĩnh vực; hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội tiếp tục có những diễn biến phức tạp…Trước tình hình đó, tại hội nghị triển khai công tác công an năm 2021, Công an các đơn vị, địa phương xác định bám sát nội dung nhiệm vụ công tác Công an năm 2021 của Công an tỉnh, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ về bảo đảm ANQG, giữ gìn TTATXH; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai các biện pháp công tác, nhằm đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; các nhóm tội phạm có tổ chức, tệ nạn cờ bạc, mại dâm, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao; tội phạm kinh tế, môi trường; tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT; đẩy mạnh cải cách hành chính; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhất là các biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân về an toàn giao thông, an toàn phòng chống cháy nổ; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, lễ tiết tác phong, thái độ, lề lối làm việc trong tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân; động viên cán bộ, đảng viên trong toàn lực lượng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.