Ban Chỉ huy Quân sự phường Thanh Sơn: Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương

Năm 2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành của UBND phường và hướng dẫn trực tiếp của cơ quan Quân sự Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, sự phối hợp đồng bộ với các ban, ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị cùng với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân (LLDQ) phường Thanh Sơn, trong năm qua, hoạt động công tác quân sự - quốc phòng địa phương của Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường đã có những chuyển biến tích cực và đi vào nền nếp, chất lượng các mặt hoạt động được nâng lên, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ dân quân Ban CHQS phường Thanh Sơn thực hiện ngày kỹ thuật tại đơn vị.

Anh Nguyễn Thái Sinh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Thanh Sơn cho biết: Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã tham mưu cho Đảng ủy ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện công tác quân sự-quốc phòng địa phương; các nghị quyết chuyên đề gắn với kế hoạch cụ thể cho từng nhiệm vụ trong năm. Chúng tôi thường xuyên quán triệt đến cán bộ, chiến sĩ dân quân nâng cao nhận thức trong việc thực hiện từng nhiệm vụ. Đặc biệt, trong năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, cán bộ, chiến sĩ dân quân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định trong công tác phòng, chống dịch. Đối với công tác sẵn sàng chiến đấu, Ban CHQS phường đã phối hợp với lực lượng công an tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình địa bàn, tổ chức giao ban trao đổi thông tin định kỳ theo quy chế, đồng thời duy trì thường xuyên quân số các kíp trực, sẵn sàng cơ động ứng cứu phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tại địa phương.

Trong công tác xây dựng lực lượng, ngoài số lượng theo biên chế, Ban CHQS phường luôn coi trọng đến chất lượng chính trị, đạo đức, mặt khác kiện toàn, sàng lọc, loại bỏ những người không đủ tiêu chuẩn đúng theo Luật Dân quân tự vệ, nhờ đó chất lượng luôn được củng cố và phát triển không ngừng, bảo đảm đủ độ tin cậy cao, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Hàng năm, lực lượng dân quân được tổ chức huấn luyện nghiêm túc, qua các đợt huấn luyện đã nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật, điều lệnh đội ngũ, cũng như thành thạo trong việc sử dụng các loại vũ khí trang bị được biên chế. Bên cạnh đó, Ban CHQS phường còn làm tốt công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự đối với công dân trong độ tuổi 17, thực hiện tốt các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, vì vậy giao quân hàng năm luôn đạt 100% chỉ tiêu.

Ngoài ra, Ban CHQS Phường còn thực hiện tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội, công tác dân vận, phát huy được vai trò xung kích của đoàn thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, hưởng ứng tốt các hoạt động phong trào, quản lý và rèn luyện đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên có tác phong năng nổ, thực sự là cánh tay đắc lực của Đảng. Đồng thời Ban CHQS phường luôn quan tâm, bồi dưỡng nâng cao ý thức trách nhiệm, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện tốt phong trào thi đua “Giữ tốt, Dùng bền, An toàn, Tiết kiệm”, tất cả các loại vũ khí trang bị được bảo quản, bảo dưỡng đúng quy định và được sắp xếp ngăn nắp, bảo đảm an toàn tuyệt đối, sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và đột xuất khi có lệnh.

Với những kết quả nổi bật trong thực hiện công tác quân sự-quốc phòng địa phương, năm 2018 và năm 2020 Ban CHQS phường Thanh Sơn đã được Chủ tich UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng; năm 2019, được Chủ tịch UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 – 2019.