Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2016-2020

Ngày 8-1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm (2016-2020) và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Bắc Việt, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh.

Trong 5 năm qua, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật luôn được Bộ KH&ĐT quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Bộ đã tham mưu, đề xuất Chính phủ, Quốc hội ban hành 5 đạo luật quan trọng, thiết yếu đối với hoạt động đầu tư công; chủ trì xây dựng, tham mưu với Chính phủ ban hành hàng loạt nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, cắt giảm và đơn giản hóa quy định có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong xây dựng thể chế hội nhập, Bộ chủ trì đàm phán, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiều chương trình, kế hoạch trong phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam - Liên minh châu Âu. Đặc biệt, các văn bản do Bộ KH&ĐT chủ trì soạn thảo đều thể hiện vai trò đổi mới, hướng tới mục tiêu tạo hành lang pháp lý cho việc cơ cấu lại nền kinh tế, thúc đẩy mô hình tăng trưởng kinh tế của cả nước.

Các đồng chí: Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
Nguyễn Bắc Việt, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Hội nghị đã nghe đại biểu ở các địa phương báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động của ngành KH&ĐT và định hướng các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Tham gia phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, thực hiện hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm qua, tỉnh đã thu hút tối đa và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư của các thành phần kinh tế. Tốc độc tăng GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 10,2%/năm, quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng, tăng gấp 2,17 lần so với năm 2015. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế; đồng chí kiến nghị Bộ KH&ĐT xem xét, tham mưu Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương cho phép tỉnh được áp dụng cơ chế hỗ trợ cho vay lại theo Nghị quyết 115/NQ-CP của Chính phủ với mức 10% đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn vay nước ngoài; ban hành cơ chế hỗ trợ vốn đối ứng ngân sách trung ương cho các dự án ODA đang triển khai tại tỉnh...

Triển khai kế hoạch trọng tâm năm 2021, Bộ KH&ĐT đề ra 13 nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, tiếp tục khẳng định, nâng cao vai trò, vị thế của Bộ trong công tác tham mưu tổng hợp chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế, đầu tư công gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương trong việc đẩy mạnh các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện tốt chủ trương huy động, sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư; nâng cao công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư nước ngoài; thúc đẩy triển khai các Hiệp định thương mại tự do đã ký kết; kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp khai thác và tận dụng chính sách ưu đãi của Chính phủ để phát triển vững mạnh. Đẩy nhanh quá trình lập và phê duyệt quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030…