Ninh Thuận có 2 hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia

Ngày 31-12-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2283/QĐ-TTg về việc công nhận bảo vật quốc gia (đợt 9, năm 2020). Theo đó, trong đợt này, toàn quốc có 24 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia, trong đó, tỉnh Ninh Thuận có 2 hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia gồm: Phù điêu Vua Po Rome (Niên đại: Thế kỷ XVII; hiện lưu giữ tại di tích tháp Po Rome, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước) và Bia Hòa Lai (Niên đại: Cuối thế kỷ VIII - đầu thế kỷ IX; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận).

Bia Hòa Lai.
 
 
Phù điêu Vua Po Rome.

Hai hiện vật trên là những hiện vật tiêu biểu, độc bản, có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật và điêu khắc tiêu biểu của một nền văn hóa đã từng phát triển hết sức rực rỡ từ cuối thế kỷ VIII đến thế kỷ XVII của vương quốc Champa cổ trên vùng đất Panduranga (Ninh Thuận ngày nay).