Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin Nhân dân

Sau 4 năm triển khai việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tập trung lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Qua đó, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, không ngừng củng cố niềm tin trong Nhân dân.

Lồng ghép thực hiện

Thực hiện NQ Trung ương 4, Chỉ thị 05-CT/TW và các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện kịp thời, hiệu quả. Chỉ đạo các cấp ủy Đảng xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện đảm bảo nghiêm túc, đạt yêu cầu đề ra. Trong chỉ đạo thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo và tổ chức thực hiện NQ Trung ương 4 và Chỉ thị 05-CT/TW là của cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, địa phương, đơn vị. Bám sát chỉ đạo, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc cũng đã kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện và chỉ đạo cho cấp dưới tổ chức các lớp học tập nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và một số quần chúng cốt cán. Kết quả, đã tổ chức được 194 lớp cho 19.625 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, quần chúng cốt cán và 99,5% sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ khối lực lượng vũ trang. Qua học tập và việc triển khai thực hiện thường xuyên đã nâng được nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản của Nghị quyết, chỉ thị, từ đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm ngày càng được đầu tư phát triển. Ảnh: Văn Nỷ

Đặc biệt, cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đoàn thể bám sát kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, đơn vị. Qua đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng hệ thống chính trị, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh. Nổi bật, tập trung chỉ đạo giải quyết một số vụ việc bức xúc trong Nhân dân, các vụ việc tồn đọng, phức tạp như: Vụ nhiễm mặn tại thôn Quán Thẻ 1, 2, xã Phước Minh (Thuận Nam); tình hình liên quan đến dự án đầu tư cảng biển Khu công nghiệp Cà Ná, Dự án thép Hoa Sen - Cà Ná; Nhà máy điện hạt nhân; vụ vi phạm pháp luật ở Spa Nho; dự án khu đô thị mới K1, K2… Các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, làm rõ trách nhiệm của tập thể, lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu trong việc xảy ra sai phạm, khuyết điểm của mỗi đơn vị gắn với cam kết trách nhiệm, lộ trình khắc phục, sửa chữa ngày càng rõ, cụ thể hơn. Ngoài ra, đối với hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra qua đợt kiểm điểm của Ban Bí thư Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng đều quyết liệt chỉ đạo, triển khai quyết liệt để khắc phục.

Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, kỷ luật Đảng có nhiều chuyển biến trong nhận thức và hành động theo phương châm “đột xuất, thường xuyên, trực tiếp, không báo trước”. Nội dung bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và sự chỉ đạo của cấp trên, lựa chọn nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát phù hợp, hướng vào các lĩnh vực trọng tâm, nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, những vấn đề bức xúc được Nhân dân quan tâm. Qua 4 năm triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 1.636 tổ chức đảng, 2.479 đảng viên; giám sát 816 tổ chức đảng, 1.593 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót, rút kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, xử lý kịp thời đúng quy định đối với các trường hợp vi phạm.

Những hiệu quả rõ nét

Có thể khẳng định, thực hiện NQ Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã mang lại hiệu quả rõ nét. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả, đồng bộ và có lộ trình các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm và kiểm tra theo nghị quyết, kế hoạch thực hiện của tập thể gắn với các nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước của các ngành, địa phương, đơn vị; giải quyết ngay các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc khắc phục những hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm, nhất là những hạn chế yếu kém liên quan đến vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực.

Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, qua đó đã xuất hiện một số mô hình, cách làm hay, như: Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội thi tìm hiểu NQ Trung ương 4 từ cấp chi bộ, đảng bộ cơ sở đến Đảng bộ Khối bằng các hình thức thi viết, thi thuyết trình và thi năng khiếu với 1.247 thí sinh tham gia; một số phường ở Tp. Phan Rang - Tháp Chàm in 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ dán tại chỗ nhiều người qua lại để Nhân dân có thể biết và giám sát.

Có tổ chức đảng in 27 biểu hiện gửi đến đảng viên để tự soi bằng cách đánh đấu vào các biểu hiện có hay không, ít hay nhiều đề ra kế hoạch, biện pháp tự sửa, gửi lại cấp ủy giám sát, đánh giá (Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh), thực hiện “tự soi, tự sửa” (Đảng ủy Công an tỉnh). Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về KT-XH; quy định về phân cấp, sử dụng tài sản của Nhà nước, nguyên tắc phân bổ ngân sách... góp phần xóa bỏ cơ chế “xin cho”, “duyệt cấp”; ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm bốn năm qua, đã xuất hiện hàng nghìn mô hình tốt, cách làm hay và những gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; đã có 619 tập thể, 2.347 cá nhân được khen thưởng, trong đó có nhiều tập thể, cá nhân được ghi nhận điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt ở các cấp.

Việc triển khai nghiêm túc, hiệu quả đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, thúc đẩy thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Đã hoàn thành 25/27 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra. Một số chỉ tiêu đạt cao như: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10,2%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 60,1 triệu đồng/người/năm, tăng 2,17 lần so với năm 2015; tổng vốn đầu tư toàn xã hội cả giai đoạn đạt 78.015 tỷ đồng, tăng 2,35 lần so với giai đoạn trước; kết nạp 4.675 đảng viên mới, đạt 136,3% chỉ tiêu. Tạo được sự chuyển biến khá toàn diện trên các lĩnh vực KT-XH, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, củng cố mạnh mẽ niềm tin và thắt chặt mối quan hệ gắn bó cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân.

Việc thực hiện có hiệu quả NQ Trung ương 4 gắn với Chỉ 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã góp phần xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.