Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia: Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 7- 1, tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/CP) và Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia). Tham dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2020, Công tác phòng, chống tội phạm (PCTP) đạt được những thành tích nổi bật. Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 42.958 vụ, giảm 6,8% so với năm 2019. Tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 89,5%. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 83,5%; trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 91,13%; triệt phá 1.860 băng, nhóm tội phạm các loại. Phát hiện và điều tra khám phá nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao, ma túy... Về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BL- GLTM- HG), năm 2020, các bộ, ngành, địa phương đã phát hiện 185.461 vụ việc vi phạm, giảm 16,3% so với cùng năm 2019, thu nộp ngân sách nhà nước gần 24.818 tỷ đồng, tăng 15,39% so với cùng kỳ; khởi tố 2.543 vụ với 3.502 đối tượng liên quan.

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh ta.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới các bộ, ngành trung ương, các địa phương cần tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về PCTP, BL- GLTM- HG ngay trong chính lực lương công an, hải quan, quản lý thị trường, biên phòng, cảnh sát biển, thuế. Quyết tâm xây dựng bộ máy công chức liêm chính, bản lĩnh, có phẩm chất chính trị, năng lực trình độ chuyên môn đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Làm tốt công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, kịp thời ngăn chặn và xử lý có hiệu quả các loại tổ phạm có tổ chức như: Mua bán người, ma túy, tín dụng đen… Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động PCTP, BL- GLTM- HG. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia PCTP, BL- GLTM- HG”. Tiếp tục hoàn thiện về mặt thể chế trong PCTP và quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội. Rà soát xây dựng mới, hoàn chỉnh sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến công tác PCTP, BL- GLTM- HG, nhất là trong điều kiện nước ta đang ngày càng tham gia mạnh mẽ vào các hiệp định thương mại tự do. Bên cạnh đó, cần phải mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin về PCTP, BL- GLTM- HG.