Panô tuyên truyền bị hỏng

Trên tuyến đường khu vực Đầm Nại, (gần đầu cầu Tri Thủy), thuộc địa bàn thị trấn Khánh Hải (huyện Ninh Hải), có panô tuyên truyền bị hư hỏng từ lâu. Đề nghị ngành chức năng sớm khắc phục để phát huy tác dụng, tạo mỹ quan chung.

Panô tuyên truyền bị hỏng.