Huyện ủy Thuận Bắc: Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 5-1, Huyện ủy Thuận Bắc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 cho cán bộ chủ chốt trong huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt các nội dung: Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và quán triệt sâu kỹ các nội dung trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội của đảng bộ địa phương, đơn vị và hướng dẫn tổ chức các lớp học tập và triển khai thực hiện nghị quyết ở cơ sở.