Sở Giáo dục và Đào tạo: Trao giải Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020

Ngày 29-12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức lễ trao giải Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020. Tham gia Hội thi có 8 đơn vị, gồm 7 phòng GD&ĐT các huyện, thành phố và Trường Phổ thông DTNT Pinăng Tắc (Bác Ái).

Các đội trải qua 2 phần thi: Kiến thức, xử lý tình huống và thi hùng biện. Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất tập thể cho Phòng GD&ĐT Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, giải Nhì cho Phòng GD&ĐT huyện Bác Ái và Thuận Bắc, giải Ba cho Phòng GD&ĐT các huyện: Ninh Phước, Thuận Nam, Ninh Sơn, Ninh Hải và Trường Phổ thông DTNT Pinăng Tắc; trao giải Nhất phần thi hùng biện và phần thi xử lý tình huống cho Phòng GD&ĐT Tp. Phan Rang - Tháp Chàm; giải Nhất phần thi kiến thức cho Phòng GD&ĐT huyện Bác Ái.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao giải Nhất tập thể cho Phòng GD&ĐT Tp. Phan Rang-Tháp Chàm.