Tập huấn công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Ngày 29-12, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cho gần 100 cán bộ, công chức, công tác viên làm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm ở huyện Ninh Phước và Thuận Nam.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghiên cứu các nội dung về thực trạng tình hình tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh; công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy, hỗ trợ nạn nhân buôn bán người trở về địa phương; tổ chức cai nghiện ma túy tại nhà và công đồng; công tác xây dựng, đánh giá xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội; công tác đấu tranh, xây dựng hồ sơ, quản lý đối tượng nghiện ma túy; triển khai một số văn bản có liên quan về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội… Thông qua buổi tập huấn, nhằm nâng cao nhận thức cho lực lượng cán bộ, công chức, cộng tác viên làm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Toàn cảnh buổi tập huấn công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.