Tập huấn phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm

Ngày 28-12, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức lớp tập huấn về công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm cho gần 100 cán bộ, công chức, viên chức ở huyện Ninh Sơn và Bác Ái.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được truyền đạt những nội dung cơ bản về công tác điều trị cai nghiện ma túy, phòng, chống mại dâm và buôn bán người; những vấn đề đặt ra trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trong giai đoạn hiện nay… Qua tập huấn, giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên phụ trách công tác phòng, chống tệ nạn xã hội nhận thức đúng về tầm quan trọng của công tác điều trị ma túy; phòng, chống tệ nạn mại dâm, buôn bán người. Từ đó nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh, phòng ngừa, tiến tới đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Toàn cảnh lớp tập huấn công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.