BIM Energy - TOP 10 Doanh nghiệp dẫn đầu Năng lượng sạch Việt Nam năm 2020

Tại Diễn đàn Năng lượng sạch Việt Nam, lần thứ nhất-năm 2020 được tổ chức vào ngày 16-12, tại hội trường Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (TP. Hồ Chí Minh), BIM Energy thành viên BIM Group đã được vinh danh trong “Top 10 Doanh nghiệp dẫn đầu Năng lượng sạch Việt Nam 2020”.

Chương trình bình chọn “Top 10-Doanh nghiệp dẫn đầu Năng lượng sạch Việt Nam năm 2020” là một trong các hoạt động truyền thông của Tạp chí Năng lượng Việt Nam, nhằm góp phần tuyên truyền để đưa Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị về Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đi vào cuộc sống. Mặt khác, chương trình bình chọn là nhằm tôn vinh, khuyến khích và tạo động lực để các thành phần kinh tế (đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân) tham gia đầu tư phát triển các dự án nguồn: Điện gió, điện mặt trời, thủy điện nhỏ, điện sinh khối, điện rác… ở Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là dịp để các doanh nghiệp trong nước và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực năng lượng sạch giới thiệu năng lực, mở rộng hợp tác đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên thị trường năng lượng Việt Nam.

các kỹ sư kiểm tra, quản lý máy biến áp tại Nhà máy điện mặt trời ở Phước Minh (Thuận Nam). Ảnh: Văn Nỷ

Đây là sự ghi nhận giá trị từ Ban Chỉ đạo quốc gia về Phát triển Điện lực về quy mô, hiệu quả kinh tế cũng như công tác bảo vệ môi trường và an sinh xã hội các dự án điện mặt trời của BIM Energy.