Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác bảo hiểm xã hội năm 2021

Ngày 24-12, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác BHXH năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Năm 2020, BHXH Việt Nam luôn chủ động, bám sát các giải pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương, triển khai thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt trong việc phát triển số người tham gia BHYT, BHXH. Tính đến nay, cả nước có trên 16 triệu người tham gia BHXH; trên 87 triệu người tham gia BHYT, tăng 1,99 triệu người so với năm 2019, đạt tỷ lệ trên 90% dân số tham gia BHYT, vượt 0,15% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Tổng thu BHYT, BHXH, BH thất nghiệp ước đạt trên 387 ngàn tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Giải quyết kịp thời các chế độ BHYT, BHXH, BHTN; hỗ trợ đơn vị, doanh nghiệp, người dân trước những ảnh hưởng do đại dịch COVID-19, do thiên tai, lũ lụt gây ra. Công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh ta. Ảnh: M.Dung

Phát huy kết quả đạt được, toàn ngành tiếp tục triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết của Đảng, Chính phủ trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Phấn đấu cuối năm 2021 cả nước có 17,54 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; 14,2 triệu người tham gia BH thất nghiệp; 89,38 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 91,56% dân số…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của toàn ngành trong năm 2020 cũng như giai đoạn 5 năm vừa qua; đồng thời đề nghị toàn ngành tiếp tục phát huy vai trò là đơn vị trụ cột trong hệ thống chính sách an sinh xã hội… Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, ngành BHXH cần tập trung vào một số giải pháp trọng tâm như: Tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan thúc đẩy phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách an sinh xã hội nói chung và BHXH, BHYT nói riêng; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phát triển hệ thống chính sách BHXH hướng tới bao phủ toàn dân theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng đội ngũ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính góp phần xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân.