Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng Giáng sinh 2020

Ngày 23-12, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm và chúc mừng Giáng sinh Giáo xứ Hộ Diêm (Ninh Hải) và Chi hội Tin lành Phan Rang (Tp. Phan Rang – Tháp Chàm).

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các vị linh mục, mục sư và toàn thể bà con giáo dân; đánh giá cao vai trò của linh mục, mục sư cũng như các tín đồ phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các tôn giáo, góp phần cùng tỉnh nhà hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn linh mục, mục sư các giáo xứ tiếp tục chăm lo cuộc sống đồng bào giáo dân, hướng dẫn, động viên bà con tích cực lao động, học tập, tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm phát triển. 

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm và chúc mừng Giáng sinh Chi hội Tin lành Phan Rang.