Công văn của UBND tỉnh: Khẩn trương triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Công văn số 4611/UBND-VXNV, ngày 22 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh về Khẩn trương triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh.