UBND tỉnh tổng kết thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 21-12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng năm 2020. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2020, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5-9-2019 của Chính phủ của 3 ngành: Quân sự - Công an - Biên phòng tỉnh đã thực hiện đúng chức năng, quyền hạn, tạo sự thống nhất cao trong hành động, đánh giá đúng tình hình, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của địa phương. Mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa 3 lực lượng ngày càng chặt chẽ hơn.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới 3 ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nắm chắc tình hình, chủ động trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin theo đúng quy định, thống nhất đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình liên quan đến quốc phòng, an ninh; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền những chủ trương, giải pháp phù hợp chỉ đạo đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, những sự kiện quan trọng, các hội nghị quốc tế tổ chức tại địa phương. Tiếp tục đổi mới nội dung, hiệu quả công tác vận động quần chúng, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên từng khu vực. Thường xuyên rà soát, nắm chắc nhân lực, tàu thuyền tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” cho nhiệm vụ phòng, chống hạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 7 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng năm 2020.