KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944 - 22/12/2020) VÀ 31 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (22/12/1989 - 22/12/2020)

Phát huy truyền thống Quân đội nhân dân anh hùng, xây dựng lực lượng vũ trang Ninh Thuận vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Trải qua 76 xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, được sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của Nhân dân, kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước và nghệ thuật quân sự của dân tộc Việt Nam, vượt qua muôn vàn gian lao, thử thách, Quân đội nhân dân Việt Nam đã cùng toàn dân giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang.

Thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 22-12-1944, tại khu rừng giữa tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên Bình (nay là xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập. Đây là sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại, đánh dấu sự ra đời, phát triển của lực lượng vũ trang (LLVT) cách mạng Việt Nam.

Trải qua 76 xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, được sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của Nhân dân, kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước và nghệ thuật quân sự của dân tộc Việt Nam, vượt qua muôn vàn gian lao, thử thách, Quân đội nhân dân Việt Nam đã cùng toàn dân giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang.

Kế thừa chủ nghĩa anh hùng cách mạng và bề dày truyền thống lịch sử 76 năm của Quân đội nhân dân Việt Nam, cũng như những thành tích mà quân và dân Ninh Thuận đã giành được trong kháng chiến, xây dựng, kiến thiết tỉnh nhà, đặc biệt là sau 28 năm tái lập tỉnh; Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã đề ra nhiều nội dung, biện pháp toàn diện trên các mặt công tác. Chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác quân sự, quốc phòng địa phương, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ, chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân và LLVT nhân dân vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT tỉnh. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Nhờ đó, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong LLVT tỉnh ngày càng được nâng cao; công tác phát triển đảng viên luôn được các cấp ủy quan tâm chăm lo, hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, phát triển lực lượng, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và rèn luyện kỷ luật. Lực lượng thường trực được xây dựng theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”. Đội ngũ cán bộ, sĩ quan có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ kỹ chiến thuật và chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng cao đủ khả năng tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng và độ tin cậy ngày càng được nâng cao

Ngoài công tác củng cố tiềm lực, xây dựng lực lượng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, LLVT tỉnh thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc tham gia tích cực, có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tích cực, chủ động trong việc nắm bắt tình hình ở cơ sở và tham gia củng cố, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; tham gia tích cực và có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, cuộc vận động “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chính sách hậu phương quân đội… Qua đó để lại ấn tượng sâu sắc, góp phần tăng cường “thế trận lòng dân” ở địa phương, cơ sở và được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương đồng tình, đánh giá cao.

Để tiếp tục phát huy truyền thống 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và thành quả 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, trong thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc. Tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng tổng hợp của LLVT, nhất là chất lượng chính trị; thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động nắm chắc tình hình, chấp hành nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xử lý kịp thời có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Thực hiện nghiêm túc nền nếp chính quy, rèn luyện kỹ luật; đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng, gắn phong trào thi đua với thực hiện cuộc vận động lớn trong Quân đội “Phát huy sáng kiến, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tạo bước chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức lẫn hành động trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách của mọi cán bộ, chiến sĩ. Nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, bảo đảm đồng bộ, kịp thời công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho nhiệm vụ. Tích cực tham gia lao động sản xuất; làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giúp Nhân dân xóa đói, giảm nghèo, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ khác.

Tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, LLVT tỉnh nguyện đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tự lực, tự cường, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, thực sự là công cụ sắc bén để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống của Nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng vững mạnh và phát triển.